مقاوم سازی لوله های کاروگیت در ترانشه

/مقاوم سازی لوله های کاروگیت در ترانشه
مقاوم سازی لوله های کاروگیت در ترانشه 2018-10-06T10:05:55-01:00

نصب و راه اندازی انواع لوله های کاروگیت در ترانشه، هنگامی که نصب دفنی مورد نظر باشد، از نظر مهندسی اهمیت زیادی دارد، چرا که ایمنی و راندمان عملکردی کل یک شبکه را در پی دارد. تمام مراحل این عملیات مطابق با استاندارد جهانی و ملی اجرا می شوند. به طور کلی موارد مهمی را که باید در نصب و راه اندازی لوله های کاروگیت ترانشه ها مورد توجه قرار داد عبارتند از:

  • استانداردهای فنی لوله گذاری (ISIRI)
  • استانداردهای فنی اجرای لوله کشی (ISIRI – BSI – DIN – AWWA – ANSI)
  • استفاده مناسب از مصالح، ابزار آلات و ماشین ها
  • مصالح پی سازی، بستر سازی و خاک ریزی
  • آماده سازی ترانشه، اتصال لوله ها و انتخاب مصالح کف بستر برای نصب لوله کاروگیت
  • انجام آزمون های مهندسی و خاک شناسی مربوطه

Strengthening corrugated pipes At Trenches کاروگیت پایپ - مقاوم سازی لوله های کاروگیت در ترانشه

مراحل مقاوم سازی لوله های کاروگیت در ترانشه چیست؟

نصب لوله های کاروگیت در ترانشه ها و کانال های مخصوص لوله گذاری در 3 مرحله اصلی اجرا می شود؛ این مراحل عبارتند از: 1)آماده سازی بستر کانال و انجام آزمایش های مهندسی لازم، 2) اتصال لوله ها و قرار دادن آن ها در محل مخصوص و 3) پوشاندن لوله ها از طریق عملیات خاک ریزی و خاک کوبی. در ادامه مطلب، هر یک از این مراحل را شرح خواهیم داد.

1)آماده سازی بستر کانال و انجام آزمایش های مهندسی لازم

در اولین مرحله از نصب لوله کاروگیت، مهندسان و کارشناسان از محل نصب لوله ها و حفر ترانشه ها بازدید می کنند. انجام آزمون های خاک شناسی، مکانیک خاک، دانه بندی و تعیین شیب زمین در این مرحله انجام می شود. محاسبات مهندسی مربوط به قطر لوله و فشار عملیاتی و عمق بستر به طور دقیق انجام می گردند.

2) اتصال لوله ها و قرار دادن آن ها در ترانشه

دومین مرحله از نصب لوله کاروگیت در ترانشه، اتصال آن ها و نصب در کانال است. این مرحله، اهمیت زیادی در پایداری لوله ها داشته و به نوعی می توان گفت، راندمان کل خط لوله در این مرحله تضمین می شود. شیب زمین در نصب لوله کاروگیت در ترانشه باید دقیقاً مشخص شود؛ احتمال حرکت و سر خوردن لوله ها در زمین های پر شیب وجود دارد، بنابراین برای رفع این مشکل، از عوامل نگهدارنده برای تثبیت لوله های کاروگیت در ترانشه استفاده می شود. این روش، “مقاوم سازی لوله کاروگیت در ترانشه” نام دارد.

3) پوشاندن لوله ها از طریق عملیات خاک ریزی و خاک کوبی

مرحله آخر مقاوم سازی لوله کاروگیت در ترانشه شامل خاک ریزی و پوشاندن لوله ها می باشد. خاک های نرم با دانه بندی مناسب برای پوشاندن سطح لوله کاروگیت مناسب هستند. در پایان و از طریق استفاده از ماشین آلات مخصوص می توان بستر سطحی ترانشه را صاف و یکنواخت نمود.

نکات مهم در مقاوم سازی لوله کاروگیت در ترانشه چیست؟

استفاده از بلوک های بتنی راهی مناسب برای مقاوم سازی لوله کاروگیت در ترانشه است. بلوک های بتنی، به شکل عمود بر مسیر لوله گذاری قرار می گیرند. فاصله میان محل قرارگیری هر بلوک در ترانشه باید با شیب زمین و عمق و شکل ترانشه متناسب باشد.

در مواردی که مسیر عبور لوله تغییر می کند، برای مقاوم سازی لوله و اتصالات کاروگیت، استفاده از بلوک های ضربه گیر توصیه می شود. این بلوک ها رایج ترین روش کنترل نیروهای ضربه ای به لوله ها هستند. با استفاده از این روش، لوله کاروگیت و اتصالات آن در بستر کانال، به خوبی محافظت می شوند.