سپتیک تانک پلی اتیلن

/سپتیک تانک پلی اتیلن
سپتیک تانک پلی اتیلن 2018-10-07T08:14:12-01:00

سپتیک تانک پلی اتیلن، نوعی مخزن تصفیه فاضلاب است که از مواد پلی اتیلن ساخته شده و به عنوان یک واحد تصفیه خانه کوچک در محلی نزدیک به ساختمان های مسکونی یا تجاری نصب می شود. ضرورت استفاده از این مخازن ارتباط تنگاتنگی با مسأله حفظ بهداشت محیط زیست و دفع بهداشتی فاضلاب ساختمان ها دارد. به عبارت ساده تر، هر مکانی که دارای خروجی فاضلاب باشد مانند کارگاه های کوچک، کارخانه ها، مجتمع های مسکونی، مراکز خدماتی و تفریحی و …، حتماً به نصب یک سپتیک تانک پلی اتیلن نیازمند خواهند بود.

سپتیک تانک پلی اتیلن

اساس تصفیه فاضلاب در سپتیک تانک پلی اتیلن بر مبنای فعالیت های باکتری های بی هوازی است. فاضلاب از قسمت ورودی وارد سپتیک تانک می شود و بر حسب اینکه درصد زیادی از آن را آب تشکیل داده و تنها مقادیر کمی ذرات معلق جامد در آن وجود دارد، ذرات معلق بر حسب وزن خود شروع به ته نشینی در کف سپتیک تانک پلی اتیلن می کنند. با گذشت زمان، یک لایه لجن فعال، متشکل از میکروارگانیسم ها و باکتری ها کف مخرن تشکیل می شود.

واکنش های بی هوازی باکتری ها و تجزیه لجن و همزمان با آن، تولید ترکیبات آلی، در قسمت لجن در کف سپتیک تانک پلی اتیلن انجام می شود. گاز متان، محصول اصلی فعالیت های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب است که از دریچه فوقانی تانک خارج می شود. در اثر ته نشینی، مایع زلال فاضلاب از قسمت دیگر این مخزن خارج شده و به سمت لوله های اصلی دفع فاضلاب جریان پیدا می کند.

با توجه به اینکه مواد فاضلاب بوی بدی در محل دفع ایجاد می کنند، نصب یک سپتیک تانک پلی اتیلن برای بسیاری از ساختمان ها ضروری است. این تجهیزات پلی اتیلن دوام و استحکام بالایی دارند و از انتشار مایع فاضلاب به محیط زیست جلوگیری کرده و بوی بد را از بین می برند. امکان نصب این مخازن به صورت دفنی نیز وجود دارد.

سپتیک تانک پلی اتیلن وزن سبکی دارد و حمل و نقل آن به سادگی امکان پذیر است. دیواره این تجهیزات در برابر واکنش های بیولوژیکی باکتری ها مقاومت خوبی داشته و تجمع لجن فعال در کف مخزن باعث رسوب گرفتگی آن نمی شود. جرم ها و لجن های این مخازن با می توان به راحتی با مواد شوینده و آب از بین برد.