راهنمای نصب لوله پلی اتیلن کاروگیت

/راهنمای نصب لوله پلی اتیلن کاروگیت
راهنمای نصب لوله پلی اتیلن کاروگیت 2018-10-07T08:13:33-01:00

لوله پلی اتیلن دوجداره نوعی لوله پلاستیکی است که از مواد پلی اتیلن با چگالی بالا ساخته شده است. این لوله ها در صنعت با نام لوله های کاروگیت شناخته می شوند. لوله کاروگیت، لوله ای است که دیواره خارجی آن به صورت حلقوی بوده و جداره داخلی آن صاف و صیقلی می باشد. انواع لوله پلی اتیلن دوجداره برای نصب در سیستم های آبیاری و آبرسانی، شبکه های انتقال آب و فاضلاب، لوله های زهکشی کشاورزی و مسیر هدایت و انتقال سیلاب های ناشی از بارندگی های شدید و طغیان آب رودخانه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

آموزش لوله کاروگیت

نصب لوله پلی اتیلن دوجداره به روش دفنی چیست؟

انواع لوله پلی اتیلن دوجداره را می توان به صورت سطحی در روی زمین و  به روش دفنی در تأسیسات زیر زمینی نصب کرد. در روش نصب لوله پلی اتیلن دوجداره به صورت زیر زمینی باید عوامل مختلفی نظیر فشار لایه های خاک، میزان اسیدیته یا PH خاک، احتمال حمله جانوران جونده به دیواره لوله، عمق خاک و ترانشه و همچنین نوع اتصالات لازم برای نصب، باید قبل از اجرای پروژه لوله گذاری حتماً توسط کارشناسان بررسی و ارزیابی شود.

در روش نصب لوله پلی اتیلن کاروگیت دوجداره، اتصال لوله ها به روش های مختلفی نظیر کوپلینگ حرارتی، جوش لب به لب یا بات فیوژن، الکتروفیوژن و اتصالات فشاری انجام می شود اما در هر یک از این روش ها، توجه به پارامترهایی نظیر فشار سیال عبوری از درون لوله، مقاومت دیواره لوله در خاک، تنش های محیطی و وجود عوامل خورنده، لازم و ضروری است.

در نصب لوله پلی اتیلن دوجداره به روش دفنی در زیر زمین، بسترسازی، آماده سازی لوله ها، ثابت کردن لوله در کانال و پوشاندن لایه های فوقانی ترانشه مراحل اصلی نصب هستند که در هر کدام، استانداردهای مخصوصی به کار می روند.

جوشکاری برای نصب لوله پلی اتیلن دوجداره به چند روش انجام می شود؟

جوشکاری لوله پلی اتیلن دوجداره به چهار روش اصلی انجام می شود؛ 1)روش جوش لب به لب، 2) جوشکاری الکتروفیوژن، 3) جوشکاری اکستروژن و 4) روش اتصالات فشاری یا کوپلینگ. در جوشکاری به روش لب به لب، دو سر لوله پلی اتیلن دوجداره تا درجه حرارت معینی گرم می شود؛ سپس لوله های گرم شده به یکدیگر متصل شده و حالت خنک می شود. در روش جوشکاری الکتروفیوژن، جوشکاری و تولید حرارت به وسیله اِعمال جریان برق انجام می شود. لوله پلی اتیلن دوجداره در اثر حرارت زیاد الکترودهای جوش، ذوب شده و اتصال مناسبی بین دو لوله ایجاد می گردد.

به طور کلی، هر کدام از روش های فوق که برای نصب لوله های پلی اتیلن دوجداره اجرا شوند، باید تحت استانداردهای حفاری و بازرسی و با نظارت مستقیم مهندسان و بازرسان فنی انجام گردند.